Izgradnja DV 2 x 400 kV Cirkovce - Pince in DV 220 kV Cirkovce Žerjavinec

O projektu

  • Vrsta storitve

    Izvedba notranje kontrole kakovosti del

> Izvedba notranje kontrole kakovosti zemeljskih del

> Izvedba notranje kontrole kakovosti betonskih del

> Meritve zveznosti AB pilotov