Centralna čistilna naprava Cerknica

O projektu

  • Vrsta storitve

    Izdelava projekta izvajanja betonske konstrukcije


>  izdelava projekta betona in recepture za beton, odporen proti sulfatom,
>  kontrola izvajanja betonskih del s preiskavami svežega in strjenega betona,
>  izdelava zaključnega poročila in zaključne ocene.