Industrijski tlak v distribucijskem centru Sava Tires

O projektu

  • Vrsta storitve

    Izdelava projekta in kontrola


> izdelava projekta betona in recepture,
> preveritev vhodnih materialov na betonarni,
> nastavitev in spremljanje proizvodnje betona na betonarni,
> spremljanje in kontrola vgrajevanja betona,
> izdelava zaključnega poročila s končno oceno.