TEŠ6 - Hladilni sistem v hladilnem stolpu

O projektu

  • Vrsta storitve

    izdelava tehnologije gradnje


 >  izdelava tehnologije gradnje talne plošče hladilnega stolpa, dvižnega stolpa in razvodnih kanalov ter tehnologije podpiranja stebrov,
 >  izdelava projekta betona in optimizacija betonskih mešanic,
 >  urejanje dokumentacije za montažne betonske elemente skladno z zakonsko regulativo.