Upravna stavba ELES Beričevo

O projektu

  • Vrsta storitve

    Izvedba notranje kontrole betonskih del

> izdelava projekta izvajanja betonske konstrukcije

> izdelava receptur vidnih betonov

> izdelava receptur "belih" betonov

> izdelava receptur za betone tlakov