Storitve

V podjetju Structum d.o.o. opravljamo:

 • Preiskave svežega betona
 • Preiskave strjenega betona
 • Meritve nosilnosti temeljnih tal in nevezanih nosilnih plasti
 • Meritve zgoščenosti vgrajenih plasti
 • Laboratorijska kontrola kvalitete materialov
 • Izdelava projektov betona (projekt izvajanja betonske konstrukcije)
 • Projektiranje sestave (recepture) betonskih mešanic in asfaltnih zmesi
 • Meritve tesnosti bazenov
 • Meritve drsnosti podlage
 • Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij
 • Strokovni nadzor na gradnjo in inženiring objektov
 • Optimizacija projektov s stroškovno-tehničnega vidika
 • Tehnično svetovanje na področju visokih in nizkih gradenj
 • Strokovno svetovanje pri sanacijah in reklamacijah gradbenih del
 • Uvajanje in uporaba recikliranih materialov v betonih in cestogradnji
 • Razvoj na področju veziv v betonih in asfaltih